Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W dniu 31 maja 2023 roku w sali Miejskiego Domu Kultury w Słupcy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 17:00. Uchwały podjęte podczas tego zebrania są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Podczas zebrania WZC podjęto następujące Uchwały:

  • Uchwałę w sprawie potwierdzenia faktu ustania członkostwa w Radzie Stowarzyszenia  „Unia Nadwarciańska”.
  • Uchwałę w sprawie dokonania wyboru uzupełniającego skład Rady
    w związku z wystąpieniem wakatu.
  • Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 10/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.
  • Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 2023-2027