Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr 5/2019/G

OGŁOSZENIE Nr 5/2019/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 5/2019/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 5/2019/G Naboru wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w…