Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Instrukcja dla wnioskodawców w zakresie ustanawiania pełnomocnika w PUE ARiMR

Instrukcja dla wnioskodawców w zakresie ustanawiania pełnomocnika w PUE ARiMR

Instrukcja dla wnioskodawców w zakresie ustanawiania pełnomocnika w PUE ARiMR

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) jest to główny internetowy punkt dostępu do informacji oraz e-usług świadczonych przez ARiMR.

Z PUE będą korzystać wnioskodawcy a także pełnomocnicy (jeżeli zostaną ustanowieni) składający wnioski o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR) między innymi dla Interwencji, dla których podmiotem wdrażającym jest samorząd województwa.

Zachęcamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców PS WPR do zapoznania się z zamieszczoną Instrukcją w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Instrukcja dla wnioskodawców w zakresie ustanawiania pełnomocnika w PUE ARiMR. -klik