Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Kolejna podpisana umowa !

Kolejna podpisana umowa !

Kolejna podpisana umowa !

Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 30 marca br., w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podpisał umowę na realizację projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”. Celem operacji jest postawienie 44 wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 30 gmin.
W ramach projektu nasze LGD pobuduje 7 wiat przystankowo- rowerowych na terenie gmin należących obszarowo do naszego Stowarzyszenia. Wiaty przystankowe będą zlokalizowane w ogólnie dostępnych miejscach i służyć będą jako miejsca postojowe dla rowerzystów korzystających z pętli rowerowej na terenie Lokalnych Grup Działania realizujących projekt współpracy pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”. Wiaty będą wyposażone w stół oraz miejsca siedzące, obok wiat zaplanowano postawienie tablic informacyjnych wraz z mapami. Na mapach zamieszczone zostaną informacje o najbliżej położonych zabytkach, miejscach wartych odwiedzenia, miejscach noclegowych oraz szlakach rowerowych.
Jest to innowacyjny projekt, który połączy 30 gmin i miast, tworząc pętle rowerową, przy współpracy pięciu Lokalnych Grup Działania: Unii Nadwarciańskiej, MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI, Solidarnych w Partnerstwie, Solnej Doliny i Wielkopolski Wschodniej.
Zamierzeniem podjętych działań jest upowszechnianie i zachęcanie turystów oraz mieszkańców do uprawiania turystyki rowerowej. Dzięki tej inicjatywie turyści będą mieli możliwość do odwiedzenia miejsc dotychczas nieuczęszczanych z powodu braku odpowiedniej infrastruktury lub oznakowania. Oferta będzie także służyła inicjatywom lokalnym, do organizowania spotkań i imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym i społecznym oraz wzajemnej integracji mieszkańców.

FOTORELACJA