Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Konkurs „Dobroczyńca Nadziei”

Konkurs „Dobroczyńca Nadziei”

Konkurs „Dobroczyńca Nadziei”

Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Dobroczyńca Nadziei”!

Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić nasz najnowszy konkurs, “Dobroczyńca Nadziei”. Ten konkurs jest dedykowany wszystkim niezwykłym osobom, które pracują w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego i codziennie dają z siebie wszystko, aby przyczyniać się do dobra wspólnego.

,,Dobroczyńca Nadziei” to wyjątkowa okazja, aby docenić i nagrodzić te osoby za ich nieocenioną pracę. Jeśli jesteś jednym z tych niezwykłych ludzi, lub znasz kogoś, kto zasługuje na uznanie, zapraszamy do wzięcia udziału!

Jak wziąć udział?

Kandydatów do tytułu „Dobroczyńca Nadziei” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji) poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej dostępnej na naszej stronie internetowej. w zgłoszeniu należy m.in. opisać doświadczenia, sukcesy i wyzwania kandydata z jakimi się spotkał pracując na rzecz dobra wspólnego.

Nagrody

Laureat Konkursu nagrodzony tytułem „Dobroczyńca Nadziei” otrzyma statuetkę. Wręczenie Nagrody odbędzie się nie później niż 26.01.2024 podczas Gali Programu „Działaj Lokalnie”. O terminie Gali Programu „Działaj Lokalnie” laureaci zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

Termin

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2023 (włącznie) na adres mailowy biuro@unianadwarcianska.pl lub listownie na adres ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca lub dostarczyć osobiście do Biura LGD, ul. Plac Szkolny16a, 62-400 Słupca

Czekamy na Twoją historię. Dołącz do nas i stań się Dobroczyńcą Nadziei!

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA