Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Mapa obszaru działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Mapa obszaru działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Mapa obszaru działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Zapraszamy do zapoznania się z mapą opracowaną w ramach realizacji projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty”. Mapa przedstawia najważniejsze atrakcje obszaru Stowarzyszenia “Unia Nadwarciańska”, ścieżki rowerowe oraz lokalizację wiat przystankowo rowerowych postawionych w ramach realizacji projektu.

listwa

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Mapa została opracowana w ramach realizacji operacji pn. “Wielkopolska Okiem Cyklisty”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wielkopolska Okiem Cyklisty

Mapa w formacie gif.

Mapa w formacie png.