Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania w dniu 23 lipca 2018 r., w biurze naszego Stowarzyszenia podpisali umowę, której przedmiotem jest: opracowanie 44 tablic informacyjnych, opracowanie kartograficznych map turystycznych z treścią turystyczną oraz opracowanie map poszczególnych rejonów działania na potrzeby stron internetowych partnerskich stowarzyszeń.

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wykona powyższe zlecenie będzie Wydawnictwo COMPASS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, odpowiednio przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Fotorelacja