Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Projekt grantowy w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa

Projekt grantowy w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa

Projekt grantowy w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa

„Kultywowanie lokalnego dziedzictwa obszaru LGD S-UN”,  na realizacje niniejszej operacji Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 10 grudnia 2019 r. otrzymał pomoc finansową w kwocie 76 178 zł, przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany w osobie Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.  W ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy realizowane będą następujące zadania grantowe:

  1. „Nadwarciański Park Krajobrazowy w obiektywie”, kwota grantu 8 856 zł;
  2. „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze LGD Unia Nadwarciańska”, kwota grantu 10 000 zł;
  3. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – czyli lokalna edukacja kulinarna”, kwota grantu 10 000 zł;
  4. „Rajd Rowerowy – Piękny nasz Powiat Słupecki”, kwota grantu 8 306 zł;
  5. „Magia Muzyki”, kwota grantu 20 000 zł;
  6. „Baśniowa Noc”, kwota grantu 19 016 zł.

Już wkrótce nastąpi podpisanie umów o powierzenie grantów  między Zarządem Stowarzyszenia  a Grantobiorcami.

Fotorelacja