Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dla LGD, dotyczące bieżących spraw związanych z realizacją strategii RLKS

Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dla LGD, dotyczące bieżących spraw związanych z realizacją strategii RLKS

Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dla LGD, dotyczące bieżących spraw związanych z realizacją strategii RLKS

17 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dla LGD, dotyczące bieżących spraw związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Omówione zostały m.in. kwestie związane z przygotowywaniem wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2, zasady ubiegania się o zwiększenie limitu środków na wdrażanie LSR w zakresie ww. poddziałania, a także zagadnienia dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.