Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla LGD w zakresie ewaluacji

Szkolenie dla LGD w zakresie ewaluacji

Szkolenie dla LGD w zakresie ewaluacji

18 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się szkolenie w zakresie przeprowadzenia ewaluacji w Lokalnych Grupach Działania.
Ewaluacja związana z postanowieniem § 5 ust. 1 pkt 23 lit. d Umowy o warunkach o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jedno z zobowiązań LGD (lokalnych grup działania).

Fotorelacja