Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wiaty przystankowo – rowerowe

Wiaty przystankowo – rowerowe

Wiaty przystankowo – rowerowe

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania w dniu 06 września 2018 r., w biurze naszego Stowarzyszenia podpisali umowę, której przedmiotem był: zakup i montaż 44 wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem, oraz zakup i montaż 44 tablic informacyjnych z zamontowaną mapą turystyczną obszaru. Wiaty na obszarze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” posadowione zostały  w 7 lokalizacjach, tj.: Słupca, Młodojewo, Wólka, Kosewo, Polanowo, Ląd, Drzewce, poniżej zdjęcia wiat rowerowych:

Wólka – gmina Strzałkowo

Słupca, ul. Gajowa  – gmina Miejska Słupca

Drzewce – gmina Miejska Zagórów

Ląd – gmina Lądek

Kosewo – gmina Ostrowite

Młodojewo – gmina Słupca

Wykonawcą wiat jest  Pani Urszula Zaremba, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Zaremba z siedzibą w Jordanowie,  ul. Malejowska 28a, 34-240 Jordanów.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, odpowiednio przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.