Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

XXII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XXII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XXII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 14 czerwca 2022 r. spotkali się na XXII Posiedzeniu, w związku z zakończonymi naborami Nr 16/2022 oraz Nr 17/2022 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabory dotyczyły zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczych, trwały od 11 do 28 kwietnia 2022  r. i w tym czasie do biura wpłynęło łącznie 17 wniosków.

Protokół z Posiedzenia Członków Rady wraz z listami operacji został zamieszczony odpowiednio w:

 

FOTORELACJA