Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zmiany w funkcjonowaniu biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – tryb pracy zdalnej

Zmiany w funkcjonowaniu biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – tryb pracy zdalnej

Zmiany w funkcjonowaniu biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – tryb pracy zdalnej

Zmiany w funkcjonowaniu biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – tryb pracy zdalnej

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Zarządu Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” wprowadza tryb pracy zdalnej od dnia 17.03.2020 r. do odwołania zgodnie z art.3 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Wszystkich interesantów prosimy o kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tel. 512 962 200, e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.

UWAGA! Godziny pracy pracowników biura nie uległy zmianie.