Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Otrzymaliśmy dotację na realizację XVII edycji OFKSiC w Lądzie nad Wartą!

Otrzymaliśmy dotację na realizację XVII edycji OFKSiC w Lądzie nad Wartą!

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. na realizację XVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą.

Dotacja na Festiwal w Lądzie

Dotacja na Festiwal w Lądzie

W dniu 15 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 4924/2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę projektów dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2018. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na realizację XIV Ogólnopolskiego…

Dofinansowanie na realizację „XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”

Dofinansowanie na realizację „XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”

Miło nam poinformować, że Nasze Stowarzyszenie Uchwałą Nr 3307/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 r., otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą…