Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór nr 4/2017 Zakładanie działalności gosp.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie wsparcia Nr 4/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji niewybranych do dofinansowania, które na podstawie oceny merytorycznej uznano za niezgodne z warunkami przyznania pomocy określonej w PROW oraz LSR Lista operacji niewybranych do dofinansowania, które pod względem spełnienia…

Doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00…

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy  Nr 4/2017

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na: operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia…