Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Lista Członków LGD

LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” skupia  członków, którzy reprezentują trzy sektory publiczny, gospodarczy oraz społeczny. Struktura organów LGD zapewnia reprezentację różnych grup interesów, a co za tym idzie zrównoważony rozwój obszaru. Od daty powołania Stowarzyszenie rozszerzyło swój skład pozyskując nowych Członków, w skład którego wchodzą kobiety i mężczyźni, osoby 50+, osoby młode do 35 lat, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

Lista członków Stowarzyszenia na dzień 28.02.2024 r.

Deklaracja członkowska

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych członka Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” dla członka Stowarzyszenia