Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Proces przygotowania LSR

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zapraszamy do konsultacji wstępnie opracowanej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027! W związku z powyższym udostępniamy Państwu do konsultacji opracowany dokument. Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian do strategii oraz jej załączników na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@unianadwarcianska.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: ul. Plac Szkolny 16…

Konsultacje LSR na lata 2023-2027 – diagnoza

Konsultacje LSR na lata 2023-2027 – diagnoza

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027. Nasze Stowarzyszenie opracowuje nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027. W ramach przygotowywania Strategii Stowarzyszenie prowadzi sukcesywne konsultacje społeczne jej kluczowych…

Spotkanie ws. zakresów tematycznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie ws. zakresów tematycznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wczoraj tj. 11.01.2023 r. w biurze Stowarzyszenia spotkaliśmy się z włodarzami oraz przedstawicielami gmin z obszaru naszej LGD. Przez ostatni rok podejmowaliśmy działania zmierzające do diagnozy obszaru. Weryfikujemy, w których obszarach działalność LGD była skutecznym wsparciem dla lokalnego rozwoju, sprawdzamy które formy i obszary tematyczne przyczyniły się do rozwoju lokalnych…

ANKIETA dla mieszkańców naszego obszaru! WYPEŁNIJ !

ANKIETA dla mieszkańców naszego obszaru! WYPEŁNIJ !

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: obszarze działania Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska. Tematem badania są mocne i słabe strony obszaru LGD. Wyniki ankiety posłużą do wypracowania zagadnień, na których powinna koncentrować się nowa Strategia rozwoju partnerstwa, przedsięwzięcia, które powinny być realizowane na…

Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

      Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania. Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w…