Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wyniki Konkursu DL 2024

To oni będą Działać Lokalnie – podpisanie Umów z wybranymi organizacjami.

To oni będą Działać Lokalnie – podpisanie Umów z wybranymi organizacjami.

Organizacje, które złożyły wnioski w Konkursie Działaj Lokalnie 2024 i zostały wybrane przez Lokalną Komisję Grantową, podpisały umowy na realizację swoich pomysłów 6 czerwca 2024 r. w biurze naszego Stowarzyszenia. W tegorocznej edycji zrealizowane zostanie 10 projektów o łącznej wartości 42 000 zł. Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie dostępna…

Będą DZIAŁAĆ LOKALNIE !

Będą DZIAŁAĆ LOKALNIE !

28 maja 2024 r.  odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej konkursu „Działaj Lokalnie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. Komisja miała za zadanie wybrać najciekawsze projekty do dofinansowania w tegorocznej edycji. Z obszaru ODL Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wpłynęło aż 17 poprawnie złożonych wniosków, opiewających na łączną kwotę 88 177,7 zł. Wszystkie…