Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Konkurs 2019

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2019

w terminie: 1.05.2019 – 31.05.2019

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca (gmina miejska), Słupca (gmina wiejska), Strzałkowo, Zagórów, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin składania wniosków: 1 maja – 31 maja 2019 r.

Czas trwania projektu: min. 2 miesiące – max. 4 miesiące

Łączna pula przeznaczona na granty: 16 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 3 000 zł

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. na stronie www.unianadwarcianska.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl

W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Dokumenty konkursowe w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” 2019

Pliki do pobrania: