Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wzory formularzy i wniosków

Wzory formularzy i wniosków

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4

KONKURSY PODSTAWOWE

 

Wzory wniosków wraz z instrukcjami

 

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3

 

PROJEKTY GRANTOWE

 

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE ZADANIA GRANTOWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE „UNIA NADWARCIAŃSKA” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO

PROCEDURA w zakresie  przeprowadzania naboru, wyboru i oceny wniosków o powierzenie grantów wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli wybranych do realizacji zadań w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020