Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Ogłoszenie konkursu Działaj Lokalnie 2020

 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2020

w terminie: od  04.05.2020 r. do wyczerpania środków

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2020 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca (gmina miejska), Słupca (gmina wiejska), Strzałkowo, Zagórów, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty   i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.
  • będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii

Termin składania wniosków: od 4 maja 2020 r. do wyczerpania środków

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy

Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.

Łączna pula przeznaczona na granty: 30 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł

Okres realizacji projektu: od 10 maja do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 4 maja 2020 r. do wyczerpania środków finansowych na stronie www.unianadwarcianska.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl

W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Działaj Lokalnej

Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska”

Poznańska 18, 62-400 Słupca

biuro: ul. Plac Szkolny 16 a

tel.  63 24 100 73

e-mail: odl@unianadwarcianska.pl

 

Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail:

Anita Kubicka – koordynator projektu

e-mail: odl@unianadwarcianska.pl

tel. 500 274 618

 

Dokumenty konkursowe w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” 2020

Pliki do pobrania:

 

 

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.