Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr 13/2020 Zakładanie Działalności Gosp.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 13/2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lista operacji niewybranych do dofinansowania, które pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie uzyskały co najmniej 30 punktów określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy Lista operacji, które nie podlegały ocenie ze względu na…

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.…

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 13/2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,…