Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Projekt współpracy pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”

Mapa obszaru działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Mapa obszaru działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Zapraszamy do zapoznania się z mapą opracowaną w ramach realizacji projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty”. Mapa przedstawia najważniejsze atrakcje obszaru Stowarzyszenia “Unia Nadwarciańska”, ścieżki rowerowe oraz lokalizację wiat przystankowo rowerowych postawionych w ramach realizacji projektu. “Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Mapa została…

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn.  „Wielkopolska Okiem Cyklisty”

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”

Jest to innowacyjny projekt, który połączy 30 gmin i miast, tworząc pętle rowerową, przy współpracy pięciu Lokalnych Grup Działania: Unii Nadwarciańskiej, MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI, Solidarnych w Partnerstwie, Solnej Doliny i Wielkopolski Wschodniej. Zamierzeniem podjętych działań jest upowszechnianie i zachęcanie turystów oraz mieszkańców do uprawiania turystyki rowerowej. Dzięki tej inicjatywie…

Wiaty przystankowo – rowerowe

Wiaty przystankowo – rowerowe

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania w dniu 06 września 2018 r., w biurze naszego Stowarzyszenia podpisali umowę, której przedmiotem był: zakup i montaż 44 wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem, oraz zakup i montaż 44 tablic informacyjnych z zamontowaną mapą turystyczną obszaru. Wiaty na…

Festiwal Cyklistów

Festiwal Cyklistów

W dniu 16 września 2018 r. odbył się rajd rowerowy pt.  „Festiwal Cyklistów” – wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą…

Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy

Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania w dniu 06 września 2018 r., w biurze naszego Stowarzyszenia podpisali umowę, której przedmiotem jest: zakup i montaż wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem. W skład inwestycji wchodzą: 44 wiaty przystankowo – rowerowe wyposażone w stół i dwie ławy…

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania w dniu 23 lipca 2018 r., w biurze naszego Stowarzyszenia podpisali umowę, której przedmiotem jest: opracowanie 44 tablic informacyjnych, opracowanie kartograficznych map turystycznych z treścią turystyczną oraz opracowanie map poszczególnych rejonów działania na potrzeby stron internetowych partnerskich stowarzyszeń. Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który…

Kolejna podpisana umowa !

Kolejna podpisana umowa !

Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 30 marca br., w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podpisał umowę na realizację projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”. Celem operacji jest postawienie 44 wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 30 gmin. W ramach projektu nasze LGD pobuduje 7 wiat…

Kolejne spotkanie robocze dotyczące projektu współpracy

Kolejne spotkanie robocze dotyczące projektu współpracy

W piątek 2 czerwca 2017 r. po raz kolejny zebrali się przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania tj. : Między Ludźmi i Jeziorami, Solnej Doliny, Solidarnych w Partnerstwie, Wielkopolski Wschodniej oraz Unii Nadwarciańskiej. Tym razem głównym tematem było dopięcie budżetu, wybór zadań do realizacji, wybór nazwy projektu – wybrano „Wielkopolska Okiem…