Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy

Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy

Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania w dniu 06 września 2018 r., w biurze naszego Stowarzyszenia podpisali umowę, której przedmiotem jest: zakup i montaż wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem.

W skład inwestycji wchodzą: 44 wiaty przystankowo – rowerowe wyposażone w stół i dwie ławy oraz drewnianą podłogę, kryte gontem; 44 tablice ogłoszeniowe z daszkiem i tylną ścianką; 44 stojaki ocynkowane na pięć rowerów ; 44 kosze drewniane o pojemności 60 l.

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wykona powyższe zlecenie będzie Pani Urszula Zaremba, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Zaremba z siedzibą w Jordanowie,  ul. Malejowska 28a, 34-240 Jordanów.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, odpowiednio przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Fotorelacja