Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr. 19/2023 Zakładanie Działalności Gosp.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 19/2023

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 19/2023

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji niewybranych do dofinansowania, które pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie uzyskały co najmniej 30 punktów określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy Protokół z oceny i…

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu , w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00…

Zakładanie nowych działalności gospodarczych – nabór wniosków

Zakładanie nowych działalności gospodarczych – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 19/2023 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,…

Szkolenie w związku z naborem Nr 19/2023

Szkolenie w związku z naborem Nr 19/2023

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się…