Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

II spotkanie konsultacyjne [sierpień]

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkania konsultacyjne

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkania konsultacyjne

Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania. Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu. Biorąc…