Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

II spotkanie konsultacyjne [sierpień]

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkanie konsultacyjne

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” Zagórów, Lądek, Witkowo, Słupca, Strzałkowo, Ostrowite, Orchowo, m.Słupca, Powidz.na spotkanie konsultacyjne które poświęcone zostanie wypracowaniu celów ogólnych oraz szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027, przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu i produktu. *Informujemy o możliwości zgłaszania szczególnych potrzeb…

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA WITKOWO

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA WITKOWO

W dniu 30 sierpnia 2022r. w Ośrodku Kultury, Sortu i Rekreacji w Witkowie przeprowadziliśmy nasze ostatnie z 9 spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD, dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027. Podczas przeprowadzonego spotkania poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych i słabych…

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA ORCHOWO

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA ORCHOWO

W zeszłym tygodniu (25 sierpnia) odwiedziliśmy lokalną społeczność GMINY ORCHOWO, gdzie prowadząca spotkanie Pani Jonanna Cieślińska – razem z mieszkańcami poruszyła temat dotyczący analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Na zakończenie spotkania rozlosowane zostały drobne upominki oraz SmartWatch. Wszyscy uczestnicy spotkania dostali Kopertę…

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA STRZAŁKOWO

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA STRZAŁKOWO

Społeczność lokalna GMINY STRZAŁKOWO pokazała, że jest gotowa wziąć w swoje ręce rozwój swojego obszaru!. W dniu 26 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury wspólnie poruszyliśmy temat dotyczący analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Na zakończenie spotkania rozlosowane zostały drobne upominki oraz SmartWatch .Wszyscy…

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA POWIDZ

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA POWIDZ

W dniu wczorajszym odwiedziliśmy lokalną społeczność GMINY POWIDZ, gdzie prowadząca spotkanie Pani Joanna Cieślińska – razem z mieszkańcami poruszała zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Powidz było bardzo ciekawe i inspirujące! Na zakończenie spotkania rozlosowane zostały drobne…

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA OSTROWITE

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA OSTROWITE

W dniu 24 sierpnia 2022r. w Świetlicy wiejskiej w Ostrowitem przeprowadziliśmy nasze 5 spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD, dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027. Podczas przeprowadzonego spotkania poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz…

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA ZAGÓRÓW

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA ZAGÓRÓW

Społeczność lokalna GMINY ZAGÓRÓW pokazała, że jest gotowa wziąć w swoje ręce rozwój swojego obszaru!. W dniu 18 sierpnia w @Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórowie wspólnie poruszyliśmy temat dotyczący analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Na zakończenie spotkania rozlosowane zostały drobne upominki oraz…

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA SŁUPCA

Spotkanie z mieszkańcami – GMINA SŁUPCA

W dniu wczorajszym odwiedziliśmy lokalną społeczność GMINY SŁUPCA, gdzie prowadząca spotkanie Pani Jonanna Cieślińska – razem z mieszkańcami poruszała zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Słupca było bardzo ciekawe i inspirujące! Na zakończenie spotkania rozlosowane zostały drobne…

Spotkanie z mieszkańcami MIASTO SŁUPCA

Spotkanie z mieszkańcami MIASTO SŁUPCA

W dniu 17 sierpnia 2022r. w Urzędzie Miasta Słupca przeprowadziliśmy pierwsze z 9 spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD, dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027. Podczas przeprowadzonego spotkania poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz…

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkania konsultacyjne

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkania konsultacyjne

Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania. Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu. Biorąc…