Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Plan włączenia społeczności

Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji poprzednich projektów jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przedstawiamy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach.

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR oraz informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań   – do pobrania