Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Numer identyfikacyjny producenta

Osoby/podmioty, które chcą wnioskować o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 muszą posiadać numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419) nadawany przez ARiMR.

Powyższy obowiązek dotyczy również podmiotów planujących składanie wniosków w ramach naborów o powierzenie grantów.

Tutaj, znajdą Państwo link do wniosku.