Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej

#działajlokalnie

W ramach Programu „Działaj Lokalnie”  1 czerwca 2020 r. odbyło się Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, w skład której wchodzą: Pani Iwona Suszka, Pani Joanna Dobrychłop, Pani Katarzyna Rybicka, Pan Maciej Warta oraz Pan Marek Dąbrowski.

Posiedzenie poprowadziła koordynator Programu Pani Anita Kubicka, która przedstawiła złożone projekty, w posiedzeniu uczestniczyła również Pani Natalia Sobolewska, pełniąc funkcję Sekretarza.

Celem spotkania było omówienie i zastanowienie się nad efektami i ideą wszystkich złożonych w ramach Programu projektów.

Przed Komisją bardzo trudne zadanie, dlatego podczas Posiedzenia dyskusja była bardzo inspirująca, Komisja jednogłośnie stwierdziła, że wnioski, które są niedoprecyzowane należy skierować do poprawy i ponownie spotkać się w celu omówienia wniosków po złożonych poprawkach.

Kolejne Posiedzenie ustalono na dzień 5 czerwca 2020 r.