Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.

Realizator programu: Fundacja Rozwoju Wolontariatu

projektor.org.pl