Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Gminy LGD – mapa

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” oddziałuje swoim zasięgiem na siedem gmin, tj.: Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca-miasto, Słupca-gmina, Strzałkowo i Zagórów. Granice obszaru S-UN pokrywają się w znacznej części z granicami administracyjnymi poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu słupeckiego. Obszar oddziaływania LGD położony jest niemal w całości w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.

mapka