Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Gminy LGD – mapa

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” oddziałuje swoim zasięgiem na dziewięć gmin, tj.: Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca-miasto, Słupca-gmina, Strzałkowo, Zagórów, Orchowo i Witkowo. Granice obszaru S-UN pokrywają się z granicami administracyjnymi poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu słupeckiego, gmina Witkowo położona jest w powiecie gnieźnieńskim.