Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr 2/2017/G

Informacja

W dniu 03.08.2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR” wycofało w całości wniosek o powierzenie grantu na zadanie zatytułowane „Rodzinny rajd rowerowy „Bike Ride”, znak sprawy LGD: 1/2G/2017.

OGŁOSZENIE Nr 2/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 2/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 2/2017/G Naboru wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w…