Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Operacja Własna 1/2024/OW

INFORMACJA o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2024/OW

INFORMACJA o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2024/OW

INFORMACJA o planowanej do realizacji operacji własnej  1/2024/OW Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny Operacji Własnej: wzmocnienia…