Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Spotkanie konsultacyjne 20 września 2022 PODSUMOWANIE

W dniu 20 września 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne które poświęcone zostało wypracowaniu celów ogólnych oraz szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027, przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu i produktu dla mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” Zagórów, Lądek, Witkowo, Słupca, Strzałkowo, Ostrowite, Orchowo, m.Słupca, Powidz.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za włączenie się w proces konsultacyjny i aktywny udział w spotkaniach. Państwa sugestie i pomysły są podstawą do tworzenia nowej Strategii.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do dalszego aktywnego udziału w kreowaniu nowej LSR.

Wyniki przeprowadzonych spotkań:

Analiza SWOT obszaru

Zestawienie przeprowadzonej ankiety

Prezentacja podsumowująca spotkania

Formularz konsultacyjny