Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr 5/2017 Kreowanie przestrzeni

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru o przyznanie pomocy Nr 5/2017

Rejestr złożonych wniosków zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”. Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaplanowano na dzień 06 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia…

Zmiana terminów naborów  wniosków o przyznanie pomocy

Zmiana terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z odpowiedzią Samorządu Województwa Wielkopolskiego na pismo z prośbą o wyrażenie zgodny na przesunięcie terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia: 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” [Ogłoszenie…

Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia w dniu 07 września br. zwrócił się z prośbą do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy [ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, 6/2017, 7/2017], tj. od 30.10.2017 r. do 17.11.2017 r. Powyższa zmiana…

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na: operacje zgodne z zakresem tematycznym…