Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn.  „Wielkopolska Okiem Cyklisty”

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”

Jest to innowacyjny projekt, który połączy 30 gmin i miast, tworząc pętle rowerową, przy współpracy pięciu Lokalnych Grup Działania: Unii Nadwarciańskiej, MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI, Solidarnych w Partnerstwie, Solnej Doliny i Wielkopolski Wschodniej.

Zamierzeniem podjętych działań jest upowszechnianie i zachęcanie turystów oraz mieszkańców do uprawiania turystyki rowerowej. Dzięki tej inicjatywie turyści będą mieli możliwość do odwiedzenia miejsc dotychczas nieuczęszczanych z powodu braku odpowiedniej infrastruktury lub oznakowania. Oferta będzie także służyła inicjatywom lokalnym, do organizowania spotkań i imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym i społecznym oraz wzajemnej integracji mieszkańców.

Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 30 marca br., w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podpisał umowę na realizację projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”.

Celem operacji jest postawienie 44 wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin członkowskich LGD. Wiaty przystankowe będą zlokalizowane w ogólnie dostępnym miejscu i będą służyły jako miejsce postojowe dla rowerzystów korzystających z pętli rowerowej na terenie Lokalnych Grup Działania realizujących projekt współpracy „Wielkopolska Okiem Cyklisty”.

Wiaty będą wyposażone w stół oraz miejsca siedzące, obok wiat zaplanowano postawienie tablic informacyjnych wraz z mapami. Na mapach zamieszczone zostaną informacje o najbliżej położonych zabytkach, miejscach wartych odwiedzenia, miejscach noclegowych oraz szlakach rowerowych, co pozwoli zaplanować nawet kilkudniowy rajd. Zaplanowano również postawienie przy każdej wiacie stojaka na 5 rowerów oraz kosza na śmieci. Jest to innowacyjny projekt, który połączy 30 gmin i miast na terenie Wielkopolski Wschodniej i stworzy pętle rowerową, przy współpracy pięciu Lokalnych Grup Działania.

Przełoży się to na poprawienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej dla miejscowej ludności i turystów wszystkich LGD. Powstała baza będzie służyła aktywizacji  mieszkańców: zarówno rodzin z dziećmi, szkół, klubów seniorów jak i turystów. Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej terenu,  co będzie miało wpływ na wzrost turystyki.

W ramach promocji projektu wszystkie Lokalne Grupy Działania przewidziały przeprowadzenie następujących działań:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”  zaplanowało organizację imprezy w dniu 16 września 2018 r. skierowanej do 300 osób pt. „Festiwal Cyklistów”. W pierwszym etapie grupy 40-45 osobowe wyruszą jednocześnie spod wszystkich wiat, z siedmiu gmin, gdzie planuje się przeprowadzić inwestycje: Drzewce, Kosewo, Ląd, Polanowo, Wólka, Młodojewo, Słupca  do miejsca docelowego, którym będzie plaża nad jeziorem słupeckim. W imprezie będą mogły brać udział nieodpłatnie osoby dorosłe z dziećmi oraz osoby indywidualne. Uczestnicy niepełnoletni będą mogli brać udział tylko wraz z opiekunem-osobą dorosłą. Wiek uczestników weryfikowany będzie na podstawie kart zgłoszeniowych. Obowiązek ubezpieczenia oraz koszty z tym związane będą spoczywać na organizatorze. W miejscach startowych specjalnie przygotowanych przez gospodarza będą czekać opiekunowie tras, po 1 osobie. Podczas imprezy na plaży nad jeziorem słupeckim, organizowane będą konkurencje i konkursy dla dzieci i dorosłych. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w formie rowerów typu MTB i Trekk, każdy z uczestników otrzyma koszulkę z logiem LGD, sakwę rowerową oraz plecak. Dla osób uczestniczących w „Festiwalu Cyklistów” przewidziano poczęstunek w formie usługi cateringowej. Poczęstunek obejmie: – napoje – po 03l/osobę, kawę, herbatę, ciasto, porcję kiełbasy na osobę, porcję grochówki na osobę i ziemniaki. Usługa cateringowa będzie wykonana w plenerze na plaży przy jeziorze słupeckim. Do obsługi technicznej konkursów zatrudnione zostaną wykwalifikowane osoby posiadające niezbędne zaplecze, skalkulowano również koszty obsługi konferansjera, którego zadaniem będzie min. zapowiadanie kolejnych konkursów i konkurencji, ogłaszanie wyników oraz zwycięzców nagród rzeczowych. Zaplanowano również postawienie sceny wraz z nagłośnieniem i oprawą muzyczną.

Na terenie LGD  „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” W ramach projektu współpracy „Wielkopolska Okiem Cyklisty” zrealizowany będzie profesjonalny film promujący obszar LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”. Film realizowany będzie z punktu widzenia rowerzysty, będzie pokazywał najpiękniejsze atrakcje 5 gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Ślesin, Skulsk oraz Wilczyn. Film zamieszczony będzie na stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl, dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany piękniejszą częścią Wielkopolski. Ukazane będą miejsca, które warto zobaczyć, atrakcje turystyczne, jeziora, parki, bazy noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne, zabytki oraz miejsca, w których można odpocząć lub aktywnie spędzić czas z rodziną. Zakupione zostaną także stoły do gry w szachy które będą zamontowane przy wiatach w celu uatrakcyjnienia miejsca i stworzenia warunków do rekreacji dla odpoczywających tam osób. Wykonane z betonu stoły do gry w szachy, posiadały będą  4 siedzenia.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” w ramach promocji projektu współpracy nagra reklamę radiową, która posiada wiele zalet. Pozwoli  na rozszerzenie zasięgu kampanii, a przede wszystkim dotrze do mieszkańców obszaru objętego LSR  będących aktualnie poza domem (np. na zakupach). Komunikaty przekazywane za pośrednictwem reklamy radiowej będą dotyczyły  informacji o  Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i o działaniach LGD. Przełoży się to na zwiększenie informacji mieszkańców o możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej  poprzez LGD.  Audycja trwać będzie ok. 3 minut. W celu promocji obszaru LGD zorganizowane zostanie wydarzenie promocyjne. Przewidywana liczba uczestników to ok. 200 osób. Na tym wydarzeniu będą rozdawane bezpłatnie gadżety: breloki, długopisy, torby promocyjne smycze i  foldery. Zakupione zostaną także kamizelki i opaski odblaskowe dla uczestników rajdu. Dla uczestników wydarzenia będzie przygotowany poczęstunek i liczne atrakcje, występy lokalnych artystów, konkursy. W celu zapewnienia atrakcji dla młodszych uczestników wydarzenia zatrudniony zostanie animator. Dla uczestników konkursów przewidziano nagrody. W skład kompletu wchodzą: 2 rowery damskie i męskie oraz bony upominkowe 2 szt x 250,00 zł i 2 szt x 150,00 zł. Zakup namiotu jest niezbędny przy organizacji imprez plenerowych. Pod namiotem prezentowane będą ulotki i inne gadżety LGD. Pracownicy będą udzielać informacji o możliwości pozyskiwania środków poprzez LGD i realizacji LSR. Materiały będą oznaczone  logiem Stowarzyszenia oraz logotypami unijnymi zgodnie z Księga Wizualizacji. Wydarzenie to ma na celu promocje Stowarzyszenia. Wypromuje obszar LGD jako turystyczny, pokaże jego najlepsze walory, zintegruje mieszkańców z obszaru gmin należących do Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” przeprowadzi dwa rajdy rowerowe, po 50 uczestników na każdy rajd. Obowiązek i koszty ubezpieczenia będą spoczywać na organizatorze.  Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają okolicznościowe koszulki z nadrukiem logo LGD „Solna Dolina”, a także logotypami unijnymi. Po zakończeniu przejazdu dla wszystkich uczestników przewidziano rozgrywki integracyjne. Rozgrywki prowadzone będą w 5 konkurencjach (saper, wyścig sznurowadeł, kółko i krzyżyk, lanie wody i bitwa na kule) na każdym rajdzie. W rozgrywkach weźmie każdorazowo udział 50 osób – w każdej konkurencji 10 osób (łącznie 100 osób). Dla wszystkich uczestników rozgrywek integracyjnych przewidziano nagrody w formie Smart Watch Phone. Działanie przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wzięciem udziału w wydarzeniach i imprezie integracyjnej. Zostaną zakupione puchary – (dla najstarszego uczestnika, najwcześniej urodzonej uczestniczki, najpóźniej urodzonej, najmłodszego uczestnika i najliczniejszej rodziny x 2 wydarzenia – 10 pucharów).  Wiek uczestników weryfikowany będzie na podstawie kart zgłoszeniowych. Informacja zostanie umieszczona na materiałach promujących rajdy i zwiększy to działania promocyjne, a także zachęci do uczestnictwa w przedsięwzięciu. Zaplanowano również zakup parasoli, kubków oraz notatników promocyjnych. Dla każdego uczestnika rajdu zaplanowano zakup dyplomów okolicznościowych za udział w rajdzie. Dla osób uczestniczących w rajdach rowerowych i integracyjnej imprezie podsumowującej rajdy  zaplanowano  poczęstunek w formie usługi cateringowej. Poczęstunek obejmie: – napoje – po 05l/osobę, kawę, herbatę, ciasto, porcję mięsa drobiowego po 200 g/osobę, porcję mięsa wieprzowego – po 200g/osobę, ziemniaki po 100 g /osobę surówkę po 100 g/osobę. Usługa cateringowa będzie wykonana na miejscu mety rajdu – w plenerze.  Zakupione zostaną stoły do gry w szachy które zamontowane zostaną przy wiatach w celu uatrakcyjnienia miejsca i stworzenia warunków do rekreacji dla odpoczywających tam osób. Wykonany z betonu stół do gry w szachy, posiadać będzie  4 siedzenia.  Promocją działań będzie również zakup grilla ogrodowego wyposażonego w palenisko, blat, ruszt do grillowania oraz 2 półki  pozwalające  na przechowywanie niezbędnych akcesoriów, pozwoli to na ciekawe spędzenie czasu na obszarze LGD.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” zrealizuje Questing, który będzie wydarzeniem promującym projekt współpracy, infrastrukturę powstałą w wyniku jego realizacji oraz obszar LGD. Zadanie obejmuje organizację spotkania questingowego, opracowanie merytoryczne 5 questów, testowanie questów, naniesienie uwag wynikłych w trakcie testu, opracowanie i druk ulotek questowych (5000 egz.), opracowanie i wykonanie pieczątek questingowych oraz przeprowadzenie  spaceru z questami na obszarze działania LGD. Dla uczestników questingu zaplanowano zakup 2 butelek 0,5 l wody. Do promocji wydarzenia i poinformowania jak największej liczy osób mają posłużyć plakaty. Przewidziano także zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logiem Stowarzyszenia oraz logotypami zgodnie z Księgą Wizualizacji, takich jak: worki ze sznurkiem z kieszenią siateczkową, plastikowe bidony o pojemności 550 ml, opasek odblaskowych, breloków, latarek oraz parasoli. Co przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności Lokalnej Grupy Działania, a także zachęci do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Wszystkie materiały promocyjne zostaną rozdysponowane wśród uczestników questingu oraz innych imprez organizowanych przez LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” , Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenia „Solna Dolina”, Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”: liczba zrealizowanych projektów współpracy. W ramach operacji zostanie opracowana  i wydrukowana mapa, obejmująca wszystkie gminy uczestniczące w projekcie  , a także mapa do umieszczenia na stronie internetowej. Te działania przyczynią się do wypromowania obszarów  pięciu Lokalnych Grup Działania  i pozwolą na wykreowanie przyjaznego turystom wizerunku obszaru.