Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Festiwal Cyklistów

Festiwal Cyklistów

Festiwal Cyklistów

W dniu 16 września 2018 r. odbył się rajd rowerowy pt.  „Festiwal Cyklistów” – wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, odpowiednio przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Projekt współpracy zakłada budowę 44 wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tablicami informacyjnymi z zamontowaną mapą turystyczną obszaru. Wiaty na obszarze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” posadowione będą jeszcze w tym roku w 7 lokalizacjach, tj.: Słupca, Młodojewo, Wólka, Kosewo, Polanowo, Ląd, Drzewce.

Rajd w którym uczestniczyliśmy jest jednym z elementów realizacji w/w projektu współpracy. Łączna liczba osób, które wzięły udział w rajdzie to 300 osób. „Festiwal Cyklistów” rozpoczął się o godz. 10.30, uczestnicy równolegle startowali z 7 punktów startowych -wyznaczały je miejsca posadowień wiat. Ze Słupcy startowały 103 osoby i każdy przejechał 17 km, z Młodojewa – 62 osoby – 14 km, z Wólki – 60 osób – 16 km, z Kosewa – 20 osób – 17 km, z Polanowa – 17 osób – 16 km, z Lądu – 21 osób – 13 km, z Drzewiec – 17 osób – 16 km. Każdy uczestnik rajdu otrzymał numer startowy, koszulkę i plecak, promujący wydarzenie. Opiekunami rajdu była grupa rowerowa SGR Racing Team na czele z Prezesem – Tomaszem Szygendą oraz prowadzącym p. Maciejem Śliwczyńskim. Gry, zabawy i konkursy przygotował dla nas Zespół YO&GO Events Małgorzata Lewandowska.  Poczęstunek dla rowerzystów przygotował Catering Anna z Ostrowitego. Dzięki uprzejmości Pana Jerzego Górczyńskiego „Festiwal Cyklistów” odbył się nad jeziorem. Głównymi nagrodami były cztery rowery dla dorosłych oraz dwa dla dzieci. Nagrody ufundowane były przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Wszystkim uczestnikom rajdu serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo.

Relacja fotograficzna z rajdu.