Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Będą DZIAŁAĆ LOKALNIE !

Będą DZIAŁAĆ LOKALNIE !

Będą DZIAŁAĆ LOKALNIE !

28 maja 2024 r.  odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej konkursu „Działaj Lokalnie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. Komisja miała za zadanie wybrać najciekawsze projekty do dofinansowania w tegorocznej edycji.

Z obszaru ODL Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wpłynęło aż 17 poprawnie złożonych wniosków, opiewających na łączną kwotę 88 177,7 zł. Wszystkie wnioski przeszły pomyślnie ocenę formalną.

Komisja miała przed sobą trudne zadanie, a dyskusje były wyjątkowo żywe i inspirujące. Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili, że wnioski, które wymagają doprecyzowania, zostaną skierowane do poprawy. Dzięki współpracy wszystkie wnioski zostały poprawione zgodnie z wytycznymi.

Z wielką radością informujemy, że decyzją Komisji Grantowej dofinansowanie otrzymało 10 projektów z sześciu gmin: Słupca, Lądek, Ostrowite, Zagórów, Strzałkowo oraz Miasto Słupca.

Łączna kwota przyznanych środków wyniosła 42 000 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom za złożenie wniosków. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy powodzenia w realizacji ich pomysłów. Wszelkie kwestie formalne i organizacyjne będą omawiane bezpośrednio z przedstawicielami realizatorów.

Uroczyste podpisanie Umów odbędzie się 06.06.2024 o godzinie 10:00 w Biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest w poniższym załączniku.

http://unianadwarcianska.pl/wp-content/uploads/2024/06/LISTA-rankingowa-konkursu-działaj-lokalnie-24.pdf