Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisanie Umów o Przyznaniu Pomocy na Realizację Operacji Własnych przez „Unię Nadwarciańską”!

Podpisanie Umów o Przyznaniu Pomocy na Realizację Operacji Własnych przez „Unię Nadwarciańską”!

Podpisanie Umów o Przyznaniu Pomocy na Realizację Operacji Własnych przez „Unię Nadwarciańską”!

Dnia 27 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” podpisał aż 3 umowy o przyznaniu pomocy z Krzysztofem Grabowskim Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego .
 Kwota podpisanych umów to ponad 1,1 miliona złotych
Zrealizowane zadania o wartości 1 154 454 mln złotych umożliwią budowę placów zabaw oraz budowę siłowni plenerowych.
.
.
🔹 Operacja własna nr 1 [budowa 6 placów zabaw]: kwota wsparcia 491 080 zł🔹
Projekt „Tocząca się razem radość. Operacja wzmocnienia kapitału społecznego poprzez budowę placów zabaw” otrzymał wsparcie w wysokości 491 080 zł. Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę placów zabaw, które będą sprzyjać integracji społecznej i wspólnotowemu rozwojowi rekreacyjno-społecznemu.
Place zabaw powstaną w następujących lokalizacjach:
▪️ Gmina Strzałkowo: Skarboszewo, Brudzewo
▪️ Gmina Lądek: Ciążeń Zachód, Ratyń
▪️ Gmina Powidz: Anastazewo, Powidz
🔹 Operacja własna nr 2 [budowa 3 siłowni plenerowych] : 497 531 zł 🔹
Projekt „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę miejsc rekreacji mający na celu wzmocnienie relacji społecznych mieszkańców obszarów LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” otrzymał wsparcie w wysokości 497 531 zł. Jego celem jest wzmocnienie relacji społecznych mieszkańców obszarów LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” budowę nowoczesnych siłowni plenerowych.
Inwestycje będą realizowane w następujących lokalizacjach:
▪️ Gmina Ostrowite: Giewartów
▪️ Gmina Zagórów: Zagórów
▪️ Gmina Wiejska Słupca: Młodojewo
🔹 Operacja własna nr 3 [budowa 1 siłowni plenerowej]: 165 843 zł 🔹
Projekt „Pobudzenie solidarności społecznej poprzez budowę siłowni plenerowej” otrzymał wsparcie w wysokości 165 843 zł. Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Słupcy poprzez poprawę przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury rekreacyjnej.
Lokalizacja inwestycji:
▪️ Gmina Miejska Słupca: Słupca (promenada)
.
.
Dzięki tym inicjatywom obszar działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” stanie się bardziej przyjazny dla mieszkańców i turystów, sprzyjając integracji oraz aktywności społecznej.
Wnioski zostały opracowane przez Biuro Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska we współpracy z Gminami, na których będą realizowane inwestycje. Zdobycie niezbędnych funduszy na ich realizację stanowi ogromny sukces naszej organizacji.
Cieszymy się, że możemy aktywnie przyczyniać się do wzmocnienia społeczności lokalnej oraz poprawy infrastruktury rekreacyjnej w naszym regionie.