Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy!!!

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy!!!

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy!!!

Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 30 września br., w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podpisał umowę na realizację projektu współpracy, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu”. 🍴🍅🥕
Którego celem jest kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych, promocja i rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym obszaru dwóch LGD: Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i ” Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami”

 

Fotorelacja