Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wyniki Naboru Wniosków – Działaj Lokalnie 2022

Wyniki Naboru Wniosków – Działaj Lokalnie 2022

Wyniki Naboru Wniosków – Działaj Lokalnie 2022

9 czerwca br. odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Granatowej konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, która wybrała projekty do dofinansowania w tegorocznej edycji.

W bieżącej edycji konkursu z obszaru ODL Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” wpłynęło 18 poprawnie złożonych wniosków na łączną kwotę 100 244,81 zł., jeden z wniosków został odrzucony formalnie.

Decyzją Komisji Grantowej dofinansowanie otrzymało 10 projektów z siedmiu gmin: Strzałkowo, m. Słupca, Ostrowite, Zagórów, Witkowo, Orchowo, Słupca. Łączna kwota przyznanych środków to 42 000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za złożenie wniosków. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

W sprawach formalno-organizacyjnych będziemy się kontaktować bezpośrednio z przedstawicielami realizatorów

LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH

LISTA PROJEKTÓW NIEDOFINANSOWANYCH